Solovačka

O nás

Historie
     

V roce 1947 v podniku SOLO Sušice vzniká s podporou vedení a odborů
podnikový orchestr. Do podvědomí vstoupil pod názvem SOLOVAČKA
Zakladatel a kapelník byl Ladislav Antes / do r.1950/.

Další léta se vystřídalo ještě několik kapelníků, než v roce 1957 převzal taktovku Karel Švarc. Oblíbené byly autorské koncerty Karla Hašlerka, Julia Fučika, Františka Kmocha, Karla Vacka, Ady Doška, Ladislava Kubeše, Václava Hájka a dalších. Mimořádnou odezvu měla pásma věnovaná Karlu Polatovi, která se uskutečnila při jeho životních výročí v Sušici i širokém okolí.
Skladby tohoto slavného sušického autora jsou naší kapelou natočeny na 2 hudebních nosičích s názvy „Solovačka 2000“ a „Teče voda od Sušice“.

V 60.letech už orchestr vystupuje nejen v Sušici a okolí, ale také v Praze
Obecním domě a pravidelně začíná zajíždět do tehdejší NDR.
Po úmrtí Karla Polaty v březnu 1974 přišla do kapely zpěvačka paní Anna
Kučerová a koncertovala zde 11 sezon.

Vystoupení byla stále častější, hrálo se po celých Čechách, v Praze na
Žofíně a opakovaně v Lucerně.
V roce 1980 umírá Karel Švarc a kapelníkem se stává Josef Špirk.
Také pod taktovkou dalších kapelníků hrála Solovačka na tancovačkách, masopustech, soutěžila o Zlatou křídlovku, než přišel rok 1989.

Od tohoto roku pravidelně jezdí do sousedního Bavorska např. Kötztingu, Regenu, Chamu, Pasova, Wenzenbachu a také do lázeňského městečka Bodenmais. Pravidelně pořádá koncerty v partnerském měste ve švýcarském Uetendorfu.
Solovačka byla několikrát hostem pořadu O plzeňský soudek Čs. Rozhlasu.

Od roku 2014 je kapelníkem Ing. Václav Dušek, zřizovatelem kapely je Sušické kulturní centrum - SIRKUS Sušice.
Repertoár je postaven na české dechovce, písních o Šumavě, hrajeme na městských slavnostech, v průvodech, hasičských oslavách, promenádních koncertech a všude, kde mají lidé rádi českou dechovku.